illustration

Про нас

Солідарність Проти Корупції 

Солідарність Проти Корупції – партнерство організацій громадянського суспільства, спрямоване на зміцнення свободи асоціації задля протидії корупції в Україніта поза її межами. До коаліції «Солідарність Проти Корупції» належать організації Молдови, Сербії, Киргизстану, Грузії, Албанії, Македонії, США, а також країн Південного Сходу та Північної Африки. 

В Україні коаліційна діяльність представлена проектом «Викривачі», в рамках якого ведеться просвітницька, медійна та консультаційна діяльність, спрямована на підтримку та просування прав окремих активістів та громадських організацій, які просувають культуру відкритості та підзвітності у сфері праці.

За час дії проекту також було створено електронний посібник vykryvachi.trudovi.org, який містить інформацію про законодавчо-правові підвалини захисту викривачів. В ньому зібрані конкретні поради про те, як коректно викрити випадки корупції, залучити на допомогу засоби масової інформації та змінити ставлення до викривачів у суспільстві. Пілотну версію посібника розроблено ГО ‘Трудові ініціативи’ за підтримки Transparency International Ukraine.

Коаліція «Солідарність Проти Корупції» водночас єміжнародною платформою для публічного висвітлення та обговорення важливості захисту викривачів, а також ролі працівників у посиленні підзвітності на підприємствах приватного та державного сектору і просування ролі свободи асоціації на робочому місці як інструменту подолання корупції. 

Формат коаліції було започатковано 2016-го року Центром Солідарності в Україні та ГО «Трудові ініціативи» для підкреслення ролі громадянського суспільства та профспілок у подоланні корупції та просуванні прозорості в Україні.

“У переважній більшості випадків викривачами стають прості працівники та працівниці, яким відомо про корупцію на їх підприємствах або в організаціях. В ситуації корупції – як в державній сфері, так і в приватній, прості люди можуть завдати удару у відповідь завдяки профспілковим механізмам захисту прав працівників як викривачів корупції. Забезпечення належного функціонування трудового права як запобіжника у справі первинного захисту викривачів корупції від неправомірних дій чиновників чи керівників підприємства є підвалиною провадження ефективних антикорупційних реформ в Україні.» Трістан Масат, у минулому – Директор програм Центру Солідарності в Україні 

 «Трудові ініціативи» – громадська організація, що просуває ідею гідної праці й соціального діалогу в Україні, а також займається активним захистом права на свободу об’єднання та права на мирні зібрання, втіленням принципу гендерної рівності та недискримінації в сфері праці, а також захистом прав викривачів корупції. Юристи організації надають безкоштовну юридичну допомогу з питань дотримання і захисту трудових та соціально-економічних прав. Організація проводить аналітичну роботу, адвокаційні кампанії, ініціює різноманітні освітні програми
та співпрацює з іншимиінститутами громадянського суспільства задля розвитку демократичного суспільства й побудови правової держави. 

Центр Солідарності– одна з найбільших міжнародних організацій, яка просуває трудові права та надає підтримку працівникам у досягненні гідних умов праці та гідної оплати праці, а також сприяє боротьбі працівників та профспілкових організацій з бідністю, системною нерівністю, дискримінацією та експлуатацією. Штаб-квартира Центру Солідарності знаходиться у Вашингтоні, США.